اعتبار در یک نگاه

شرکت سبدگردان اعتبار(سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ توسط جمعی از خبرگان بازارهای پول و سرمایه کشور، با رعایت قوانین و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ثبت ۵۳۸۳۶۴ در اداره ثبت شرکت‏‎ها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسید. مهم ترین هدف مؤسسین شرکت سبدگردان اعتبار خلق ثروت و ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران و ذینفعان این شرکت است. لذا مأموریت شرکت سبدگردان اعتبار عبارت است از مدیریت اختصاصی و کارآمد سرمایه ‎‏های داخلی و بین‎‏ المللی در قالب سبدها و صندوق های سرمایه ‎‏گذاری متناسب با افق سرمایه‏ گذاری هر یک از مشتریان. همچنین به ‎‏منظور عرضه راه حل های بهینه به نیازهای سرمایه‏ ای بنگاه های اقتصادی کشور، ارائه ابزارهای تأمین مالی (پس از کسب مجوزهای مورد نیاز) با توجه به شرایط اقتصادی و عمومی کشور از دیگر اهداف کلیدی این شرکت است. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۵۰ میلیارد ریال می باشد. آقایان طهماسب مظاهری، محمد کفاش پنجه شاهی، محمد جمالی، سیدعلی رئیس زاده، حمزه کاظمی و میثم خدایاری شرکای عمده و مؤسسین این شرکت هستند.

مدیریت دارایی، خلق ثروت

صندوق های سرمایه گذاری

آسان، سریع ، مطمئن

صندوقهای سرمایه گذاری بازار سرمایه، ابزارهای استاندارد و قانونی تجمیع وجوه عمومی با هدف سرمایه گذاری در انواع اوراق بهادار هستند و با توجه به نوع اوراق تحت مدیریت آنها، این صندوق ها به انواع مختلفی تقسیم می شوند؛ رایج ترین نوع صندوق ‎های سرمایه گذاری در ایران عبارتست از صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت، سهامی و مختلط. بازدهی صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت بر اساس نرخ بازدهی اوراق تأمین مالی، نرخ بهره بانکی و سایر ابزارهای درآمد ثابت ایجاد می شود که بنابراین مناسب افراد ریسک گریز و با چشم انداز سرمایه گذاری کوتاه مدت است. اما نرخ بازدهی صندوق های سرمایه گذاری سهامی به دلیل عمده سرمایه گذاری این صندوق ها در سهام شرکت های بورسی و فرابورسی، متناسب با نوسانات سهام شرکت ها متغیر بوده و مناسب سرمایه گذاران ریسک پذیر و با چشم انداز سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت است. دارایی های تحت مدیریت صندوق های سرمایه گذاری مختلط نیز ترکیبی از دو نوع ابزارهای با درآمد ثابت و سهام شرکت ها است.

صندوق سرمایه گذاری
اعتبار آفرین ایرانیان

درآمد ثابت

آشنایی بیشتر

صندوق سرمایه گذاری
اعتبار سهام ایرانیان

سهامی

آشنایی بیشتر

سبدگردانی

سبد دارایی، ترکیبی مناسب از اوراق بهادار درآمد متغیر (سهام و اوراق مشتقه و ...)، اوراق درآمد ثابت (سپردههای بانکی، گواهی سپرده بانکی، اوراق مشارکت و ...)، واحدهای سرمایه گذاری صندوق های مشترک یا صندوق زمین و ساختمان و ... و سایر دارایی های مالی که یک سرمایه گذار آنها را خریداری کرده است می باشد. به فرآیند خرید و فروش یا نگهداری اوراق بهادار به نام سرمایه گذار معین توسط سبدگردان به منظور کسب انتفاع سبدگردانی می گویند. هدف از تشکیل سبد، تقسیم ریسک سرمایه گذاری بین انواع دارایی های مالی است. بدین ترتیب نوسانات احتمالی نمیتواند سبد را کاملا تحت تاثیر قرار دهد و سود یک اوراق می تواند ضرر این اوراق را پوشش دهد.

ریسک پذیری

برای سرمایه گذاری در صندوق ها و سبدگردان میزان ریسک پذیری خود را سنجش کنید