هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

Logo

دکتر طهماسب مظاهری

رئیس هیئت مدیره
 • وزیر امور اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران
 • رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 • عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران
 • رئیس شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری
 • معاون نخست وزیر و رئیس بنیاد مستضعفان و جانبازان
 • قائم مقام سازمان برنامه و بودجه
Logo

محمد جمالی

نایب رئیس هیئت مدیره
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • معاونت سرمایه گذاری هلدینگ امید
 • مدیرعامل سرمایه گذاری اعتضاد
 • عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه
 • مدیر عامل تامین سرمایه تمدن
Logo

محمد کفاش پنجه شاهی

مدیر عامل
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک مسکن