مدیران

Logo

محمد جمالی

مشاور عرضه و پذیرش
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • معاونت سرمایه گذاری هلدینگ امید
 • مدیرعامل سرمایه گذاری اعتضاد
 • عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه
 • مدیر عامل تامین سرمایه تمدن
Logo

جواد زارعی

مدیر مالی و حسابداری
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • معامله گری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
 • مدیر مالی در شرکت سبدگردان الماس
 • مدیر مالی در شرکت کارگزاری توسعه سهند
Logo

محمد کفاش پنجه شاهی

مدیر سبد
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری خبرگان سهام
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری گنجینه سپهر پارت
 • مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک مسکن
 • عضو هیئت پذیرش بورس انرژی
Logo

محمدحسین کبیریان

تحلیلگر، مدیر سرمایه‏ گذاری صندوق ها
 • دانشجوی دکتری مهندسی مالی دانشگاه تهران
 • کارشناس ارشد سرمایه گذاری در نهادهای مالی تحت نظارت سازمان بورس
 • مدیر توسعه کسب و کار در صنعت مواد غذایی و پخش
 • مجری، مشاور و همکار در پروژه های متنوع در صنایعی نظیر حمل و نقل و زیرساخت، خدمات مالی، کشاورزی و غذایی، لوازم بهداشتی، ساختمان و بازرگانی