مدیران

Logo

دکتر سید علی رییس زاده

مدیر سبد
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • معاون سرمایه گذاری و امورشرکتها هلدینگ مهر اقتصاد
 • مدیرعامل شرکتهای سرمایه گذاری اندیشه محوران و پویا
 • عضو هیات مدیره و معاون اقتصادی هلدینگ توسعه معادن روی ایران
 • عضو هیات مدیره و قایم مقام کارگزاری تدبیرگران فردا
Logo

محمد جمالی

مشاور عرضه و پذیرش
 • دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی
 • معاونت سرمایه گذاری هلدینگ امید
 • مدیرعامل سرمایه گذاری اعتضاد
 • عضو هیات مدیره کارگزاری توسعه
 • مدیر عامل تامین سرمایه تمدن
Logo

حمزه کاظمی

تحلیلگر، مدیر سرمایه‏ گذاری صندوق ها
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری دستاورد دی
 • مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان
 • معاونت مدیریت دارایی تامین سرمایه تمدن
 • عضوهیات مدیره کارگزاری توسعه صادرات
Logo

مهدی خجسته

مدیر سبد
 • دانشجوی دکتری مالی- بانکداری دانشگاه شهید بهشتی
 • مدیریت سبد اوراق بهادار
 •  ارزشیابی اوراق بهادار
 •  تحلیل‌گری بازار سرمایه
 • مدرس آمار مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
 • کارشناس سرمایه گذاری شرکت مشاوره سرمایه گذاری هدف حافظ
 • کارشناس ارشد سرمایه گذاری ملی ایران
 • عضو غیرموظف هیئت مدیره بهنوش
Logo

جواد زارعی

مدیر مالی و حسابداری
 • کارشناسی ارشد حسابداری
 • گواهینامه های حرفه ای بازار سرمایه
 • تحلیلگری بازار سرمایه
 • معامله گری بازار سرمایه
 • اصول بازار سرمایه
 • مدیر مالی در شرکت سبدگردان الماس
 • مدیر مالی در شرکت کارگزاری توسعه سهند