صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

صندوق سرمایه گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

درآمد ثابت

معرفی صندوق

صندوق سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت اعتبار آفرین ایرانیان در تاریخ …… با دریافت مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان صندوق سرمایه‌گذاری موضوع بند ٢٠ ماده ١ قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه سال ١٣٨٤، فعالیت خود را آغاز کرد. این صندوق که با شماره ……. نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ثبت رسیده است، از نوع درآمد ثابت، مبتنی بر صدور و ابطال و با تقسیم سود ماهیانه است. ترکیب دارایی‌های صندوق سرمایه‌گذاری اعتبارآفرین عمدتاً شامل سپرده، گواهی سپرده بانکی و اوراق مشارکت می‌باشد. برای دریافت اطلاعات بیستر به وبسایت صندوق مراجعه کنید.

مزایای صندوق

به زودی ...

سرمایه گذاری کنید

برای سرمایه‌گذاری وارد سامانه سرمایه‌گذاری اعتبار شوید.