رویداد ها

برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسسین صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسسین صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان

پیرو موافقت اصولی صادر شده برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار آفرین ایرانیان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی مؤسسین این صندوق در تاریخ 1398/10/25 ساعت 08:00 با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسین صندوق و نمایندگان حسابرس و متولی، در شرکت سبدگردان اعتبار برگزار شد.

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۸ بیشتر

برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسسین صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سهام ایرانیان

برگزاری جلسه مجمع عمومی مؤسسین صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سهام ایرانیان

پیرو موافقت اصولی صادر شده برای تأسیس صندوق سرمایه‌گذاری اعتبار سهام ایرانیان توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، جلسه مجمع عمومی مؤسسین این صندوق در تاریخ 1398/10/25 ساعت 09:00 با حضور نمایندگان محترم سازمان بورس و اوراق بهادار، مؤسسین صندوق و نمایندگان حسابرس و متولی، در شرکت سبدگردان اعتبار برگزار شد.

۱۷ اسفند ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۸ بیشتر