بازار گردانی سهام

بازار گردانی سهام

بسیاری از شرکت های پذیرفته شده در بورس های کشور، تمایل دارند برای جلوگیری از بروز نوسانات شدید ناشی از سفته بازی بازار در معاملات ثانویه سهام شرکت ها ، اقدام به تشکیل صندوق های بازارگردانی سهام نمایند. شرکت سبدگردان اعتبار، با اختیار داشتن مجوزهای قانونی لازم، آمادگی همکاری با ناشران محتوا در زمینه مدیریت بازارگردانی سهام دارد.