معرفی اعتبار

اعتبار در یک نگاه

شرکت سبدگردان اعتبار(سهامی خاص) در تاریخ 1397/12/07 توسط جمعی از خبرگان بازارهای پول و سرمایه کشور، با رعایت قوانین و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ثبت 538364 در اداره ها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسید.

چشم انداز و ماموریت

خلق ثروت برای نسل های امروز و فردا

اعضای هیئت مدیره

مجوز ها