اعتبار در یک نگاه

اعتبار در یک نگاه

شرکت سبدگردان اعتبار(سهامی خاص) در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۰۷ توسط جمعی از خبرگان بازارهای پول و سرمایه کشور، با رعایت قوانین و الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار با شماره ثبت ۵۳۸۳۶۴ در اداره ثبت شرکت‏‎ها و موسسات غیرتجاری شهر تهران به ثبت رسید. مهم ترین هدف مؤسسین شرکت سبدگردان اعتبار خلق ثروت و ارزش آفرینی برای سرمایه گذاران و ذینفعان این شرکت است. لذا مأموریت شرکت سبدگردان اعتبار عبارت است از مدیریت اختصاصی و کارآمد سرمایه ‎‏های داخلی و بین‎‏ المللی در قالب سبدها و صندوق های سرمایه ‎‏گذاری متناسب با افق سرمایه‏ گذاری هر یک از مشتریان. همچنین به ‎‏منظور عرضه راه حل های بهینه به نیازهای سرمایه‏ ای بنگاه های اقتصادی کشور، ارائه ابزارهای تأمین مالی (پس از کسب مجوزهای مورد نیاز) با توجه به شرایط اقتصادی و عمومی کشور از دیگر اهداف کلیدی این شرکت است. سرمایه شرکت در حال حاضر ۲۵۰ میلیارد ریال می باشد. آقایان طهماسب مظاهری، محمد کفاش پنجه شاهی، محمد جمالی، سیدعلی رئیس زاده و حمزه کاظمی شرکای عمده و مؤسسین این شرکت هستند.