همکاری با دیگران

روابط تجاری با اشخاص حقوقی

شرکت سبدگردان اعتبار در راستای توسعه ابزارهای مالی متنوع، نوین و متناسب با نیاز جامعه از همکاری با سرمایه گذاران نهادی و کلیه شرکت ‏ها در زمینه سرمایه ‏گذاری و طراحی و مدیریت ابزار های مالی-سرمایه  ‏گذاری استقبال می کند. همکاری با سرمایه گذاران نهادی طیف متنوعی از تشکیل سبدهای اختصاصی سرمایه  گذاری تا مدیریت صندوق های سرمایه گذاری وابسته را شامل می شود. بدین سبب این شرکت آمادگی کامل همکاری با بانک ها و سایر مؤسسات اعتباری تحت نظارت بانک مرکزی در قالب «دستورالعمل سرمایه گذاری مؤسسات اعتباری» به منظور تشکیل انواع صندوق های سرمایه گذاری با تکیه بر فناوری های نوین مالی یا قبول سمت ارکان در صندوق‌ های مزبور را اعلام می دارد.

همچنین با توجه به رشد روزافزون صنعت بیمه در سنوات اخیر و تقارب بسیاری از ابزارهای سرمایه ‏گذاری موجود در بازار سرمایه با الزامات و شرایط سرمایه ‏گذاری شرکت های بیمه، شرکت سبدگردان اعتبار امکان مشارکت و همکاری در سطوح مختلف با بیمه گران محترم را در قالب «آئین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه» دارد. برای سایر سرمایه گذاران نهادی، مؤسسات، شرکت های سهامی خاص، سهامی عام، مسئولیت محدود و ... تشکیل سبدهای اختصاصی سرمایه گذاری با توجه به الزامات بودجه ای و پیش بینی های درآمدی و مالی-شرکتی، به عنوان راه حلی مناسب و قابل نظارت برای مدیریت سرمایه گذاری دارایی های کوتاه مدت و یا بلند مدت پیشنهاد می شود. سرمایه گذار نهادی موضوع بند 27 ماده یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران عبارتند از:

۱– بانکها و بیمه ها؛
۲– هلدینگ ها، شرکتهاي سرمایه گـذاری، صـندوق های بازنشسـتگی، شـرکت های تـأمین سـرمایه و صندوق‌ هاي سرمایه گذاري ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛
۳– هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از ۵ درصد یا بیش از ۵ میلیارد ریال از ارزش اسمی اوراق بهادار در دست انتشار ناشر اوراق بهادار را خریداري کند؛
۴– سازمان ها و نهادهای دولتی و عمومی؛
۵– شرکت های دولتی؛
۶– اعضاي هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند.

پذیرش شرکت ها در بورس ها و انتشار سهام، طراحی، عرضه و بازارگردانی اوراق تأمین مالی و پذیرش کالا و انرژی شرکت های تولید کننده کالا و نیروگاه‌ها در بورس کالا و انرژی از دیگر خدمات قابل ارائه این شرکت به اشخاص حقوقی می‌باشد.

منافع اشخاص ثالث

در حال حاضر ارائه خدمات سبد اختصاصی شرکت سبدگردان اعتبار بصورت دوجانبه و محرمانه با سرمایه‌گذاران محترم انجام می شود و هیچ منفعتی برای اشخاص ثالث ندارد. همچنین در صورت ابراز تمایل اشخاص حقیقی و یا حقوقی در زمینه بازاریابی خدمات اختصاصی سبدگردانی با شرکت سبدگردان اعتبار، امکان همکاری رسمی تحت قراردادهای رسمی و با نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار میسر است.