روش ها و منابع

انواع اوراق بهادار تحت مدیریت

با توجه به الزام سازمان بورس و اوراق بهادار (نهاد ناظر بازار سرمایه ایران) به معامله ابزارهای مالی استاندارد و مورد تأیید این سازمان توسط کلیه نهادهای مالی بازار سرمایه، شرکت سبدگردان اعتبار از:
• کلیه اوراق بهادار پذیرفته شده در بورسها و بازارهای خارج از بورس؛
• انواع اوراق مشارکت، اوراق صكوك، اوراق بهادار رهني و ساير اوراقی که با مجوز انتشار از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران يا سازمان بورس و اوراق بهادار؛
• انواع گواهي‌هاي سپرده ی بانک‌ها يا مؤسسات مالي و اعتباري داراي مجوز از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران.
در مدیریت سرمایه های سرمایه گذاران محترم استفاده خواهد کرد.

روش های تحلیل مورد استفاده

مبنای تجزیه و تحلیل اوراق بهادار توسط مدیران سرمایه ‎‏گذاری شرکت سبدگردان اعتبار روش تحلیل بنیادی بوده و سایر تحلیل های مبتنی بر روش های کمی و اقتصادی به عنوان ابزارهای جانبی مکمل به کار برده می شوند. اشراف اطلاعاتی یکپارچه و متمرکز در سه سطح اقتصاد کلان، صنایع و شرکت ها زیر ساخت قدرتمندی برای انجام تحلیل های آماری و نرم افزاری دقیق و نهایتاً تشکیل سبد سرمایه گذاری ایده آل به مدیران سرمایه گذاری و تحلیلگران این شرکت ارائه می ‎دهد.

روش های محاسبه بازده سبد اوراق بهادار

به منظور ارائه‌ی روشی که بتوان از طریق آن بازدهی سبدهای اختصاصی و همچنین عملکرد شرکت‎‏های سبدگردان را ارزیابی نمود، از دو فرمول جهانی ذیل استفاده می ‏شود:
1. MWRR؛ نرخ بازدهی پول-وزنی (Money Weighted Rate of Return): این نرخ برای هر سبد اختصاصی محاسبه می‌شود و به گونه‌ای طراحی شده تا بیانگر بازدهی هر سبد اختصاصی تحت مدیریت سبدگردان باشد. سبدگردان اعتبار، بازدهی سبدهای اختصاصی را به همراه گزارش‎‏ های تفصیلی دارایی‎‏ های سبد سرمایه ‎‏گذاری از طریق سامانه اختصاصی مدیریت سبد به‎‏ صورت مستمر و لحظه‎‏ ای به اطلاع سرمایه‎‏ گذاران محترم می رساند.
2. TWRR؛ نرخ بازدهی زمان-وزنی (Time Weighted Rate of Return): این نرخ بیانگر بازدهی کل تمامی دارایی‌های تحت مدیریت سبدگردان است و نشان می‌دهد که سبدگردان به طور متوسط تا چه حد در مدیریت سبدهای اختصاصی تحت مدیریت خود، موفق به کسب بازدهی برای سرمایه‌گذاران شده‌است. سبدگردان اعتبار بازدهی سبدگردان را جهت اطلاع عموم در تارنمای خود منتشر کند.

درآمدهای سبدگردانی

شرکت سبدگردان اعتبار به غیر از کارمزد ثابت و متغیری که بر اساس قرارداد منعقده فی مابین سرآمد و مشتریان دریافت می نماید، هیچ گونه عایدی و منافع مستقیم دیگری از این طریق کسب نمی کند.

کنترل تضاد منافع

بر اساس ماده 14 دستورالعمل تأسیس و فعالیت شرکت‎‏های سبدگردان (مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1389/08/29) در صورت وجود تضاد منافع بین شرکت سبدگردان اعتبار و مشتری وی، اولویت با منافع مشتری خواهد بود. در همین راستا دستورالعمل بایگانی و گردش اطلاعات مشتریان که به تدوین محدودیت ‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیرضروری برای کارکنان غیرمرتبط با سبد می ‏پردازد، به تصویب هیأت مدیره شرکت سبدگردان اعتبار رسیده است. همچنین درصورتی که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده ۲۷ دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشاء می­ نمایند.

گزارش ذینفعان

شفافیت و ارائه گزارش عملکرد به سرمایه ‎‏گذاران محترم از اصول بنیادین و فرآیندهای کلیدی شرکت سبدگردان اعتبار است؛ لذا به‎‏ منظور سهولت دسترسی سرمایه ‎‏گذاران به اطلاعات به روز دارایی ‎‏های خود تحت قراردادهای سبدگردانی ویا صندوق ‏های سرمایه ‎‏گذاری، گزارش‎‏های استاندارد دوره ای از طریق سامانه اختصاصی مدیریت سبد (برای سبدها) و سامانه سرمایه‎‏ گذاری www.etebar.online (برای صندوق‎‏ های سرمایه ‎‏گذاری) اطلاع‎‏ رسانی خواهد شد. همچنین اطلاعات تفصیلی هر یک از صندوق ‎‏های سرمایه ‎‏گذاری در درگاه معین شده برای صندوق سرمایه‎‏ گذاری مورد نظر قابل مطالعه است.

منابع اطلاعاتی

با توجه به اینکه تصمیم گیری صحیح در خصوص نگهداری یا معامله اوراق بهادار موجود در سبدها و صندوق های تحت مدیریت شرکت سبدگردان اعتبار نیازمند دسترسی به اطلاعات صحیح و دقیق در زودترین زمان ممکن است، مراجع اطلاعاتی رسمی داخلی و بین المللی عمده منابع اطلاعاتی مورد استفاده را شامل می شوند؛ با این حال با توجه به تراکم رویدادهای مالی و غیر مالی در زمان معاصر، انجام تحقیقات میدانی و بررسی های موردی به منظور تکمیل اطلاعات مؤثر در بازارهای مختلف و قیمت اوراق بهادار تحت مدیریت توسط مدیران سبد و تحلیلگران شرکت سبدگردان جزء لاینفک گردآوری اطلاعات قبل از هر نوع تصمیم گیری در مدیریت سرمایه ها می باشد.

کارمزد خدمات قابل ارائه توسط شرکت

-کارمزد صندوق های تحت مدیریت شرکت در امیدنامه این صندوق قابل مشاهده می باشد.

-کارمزد سبدگردانی شامل دو بخش کارمزد ثابت و کارمزد متغیر می گردد.

- کارمزد ثابت درصد ثابتی از ارزش روزانه هر سبد می باشد که هر سه ماه یکبار دریافت می گردد.

- کارمزد متغیر براساس عملکرد سبدگردانی تعیین می شود. بدینصورت که در پایان قرارداد براساس درصدی از سود مازاد ایجاد شده نسبت به بازده معاف از کارمزد محاسبه و دریافت می گردد.

-کارمزد مشاور عرضه و پذیرش بصورت توافقی تعیین می گردد.